Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plany zagospodarowania przestrzennego

Są przepisami gminnymi, stanowiącymi treść uchwał Rady Gminy. Plany sporządza się dla obszaru gminy lub jej części albo zespołu gmin lub jego części.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ustala się, w zależności od potrzeb:

Do miejscowego planu dołącza się także prognozę skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze. Integralną jego częścią jest rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Domaszowice posiadają już wszystkie miejscowości: 

- Domaszowice - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXIII.166.2013 z dnia 23 maja 2013 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2013 r., poz. 1498.
PDFUchwała.XXIII.166.2013.2013-05-23 w sprawie uchwalenia MPZP wsi Domaszowice.pdf

PDFMIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI DOMASZOWICE z 23 maja 2013.pdf


- Strzelce - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XIII/91/2000 z dnia 30 czerwca 2000r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 56/00 z dnia 18-09-2000r. pod poz. 304, opracowany w Firmie "Przestrzeń" Biuro Usług Projektowych s.c. Władysław Horubski, Anna Horubska we Wrocławiu, 

- Gręboszów - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/263/02 z dnia 12 września 2002r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 104 z dnia 16-10-2002r. pod poz. 1362, opracowany w pracowni urbanistycznej "URB-PLAN" Heleny Nowik w Opolu,

- Zofijówka - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr IX/54/03 z dnia 22 października 2003r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 97 z dnia 04 grudnia 2003r. pod poz. 1861,

PDFm.p.z.p. Zofijówka UCHWAŁA.pdf

PDFPlan 1_2000 Zofijówka.pdf

PDFPlan 1_5000 Zofijówka.pdf
 

- Wielołęka - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr IX/52/03 z dnia 22 października 2003r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 100 z dnia 09 grudnia 2003r. pod poz. 1900,

PDFm.p.z.p. Wielołęka UCHWAŁA.pdf

PDFPlan 1_2000 Wielołęka.pdf

PDFPlan 1_5000 Wielołęka.pdf

 

- Nowa Wieś - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr IX/53/03 z dnia 22 października 2003r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 101 z dnia 11 grudnia 2003r. pod poz. 1911,

PDFm.p.z.p. Nowa Wieś UCHWAŁA.pdf

PDFPlan 1_2000 Nowa Wieś.pdf

PDFPlan 1_5000 Nowa Wieś.pdf

 

- Polkowskie - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XII/74/03 z dnia 29 grudnia 2003r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 17 z dnia 16 marca 2004r. pod poz. 426,

PDFm.p.z.p. Polkowskie UCHWAŁA.pdf

PDFPlan 1_2000 Polkowskie.pdf

PDFPlan 1_5000 Polkowskie.pdf

 

- Siemysłów - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XII/73/03 z dnia 29 grudnia 2003r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 17 z dnia 16 marca 2004r. pod poz. 425,

PDFm.p.z.p. Siemysłów 08,04,2004.pdf

PDFPlan 1_2000 Siemysłów.pdf

PDFPlan 1_5000 Siemysłów.pdf

 

Woskowice Górne - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XIV/86/2004 z dnia 26 kwietnia 2004r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 38 z dnia 09 czrwca 2004r. pod poz. 1118,
 
PDFm.p.z.p. Woskowice Górne UCHWAŁA.pdf

PDFPlan 1_2000 Woskowice.pdf

PDFPlan 1_5000 Woskowice.pdf
 
 
Włochy - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XIV/87/2004 z dnia 26 kwietnia 2004r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 39 z dnia 16 czerwca 2004r. pod poz. 1141,

PDFm.p.z.p. Włochy UCHWAŁA.pdf
 
PDFPlan 1_2000 Włochy.pdf

PDFPlan 1_5000 Włochy.pdf
 
 
Dziedzice - plan przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XIV/88/2004 z dnia 26 kwietnia 2004r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 39 z dnia 16 czerwca 2004r. pod poz. 1142.
 
PDFm.p.z.p. Dziedzice UCHWAŁA.pdf
 
PDFPlan 1_2000 Dziedzice.pdf
 
PDFPlan 1_5000 Dziedzice.pdf

 

Wersja XML