Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfy w Gminie Domaszowice

PDFDecyzja zatwierdzenie taryf za wodę na lata 2021-2024.pdf

PDFTabela z wysokością obowiązujących stawek opłat za odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Domaszowice wraz z okresem obowiązywania taryf.pdf

PDFDecyzja zatwierdzenie taryf za wodę na lata 2018-2021.pdf
PDFDecyzja zatwierdzenie taryf za odprowadzenie ścieków na lata 2018-2021.pdf
 

Wersja XML