Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o projekcie "Przedszkolaki bez barier - prosto i tanecznym krokiem w świat"

Brak opisu obrazka

Gmina Domaszowice realizuje projekt "Przedszkolaki bez barier - prosto i tanecznym krokiem w świat"  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Projekt ten jest realizowany w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach w okresie 01.01.2011-30.06.2012. W ramach projektu zostały wydłużone godziny pracy przedszkola o 1 godzinę dziennie. Przedszkole jest ponadto czynne w soboty. Zostało przyjętych dodatkowo 10 dzieci oraz wprowadzono zajęcia dodatkowe: z gimnastyki korekcyjnej, plastyczno-techniczne, logopedyczne, taneczne. W projekcieuczestniczy łącznie 94 dzieci, w tym 45 chłopców i 49 dziewczynek. 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Udział dzieci w zajęciach dodatkowych ma na celu wyeliminowanie, m. in. wad postawy i wymowy, wzrost sprawności manualnych, które są niezbędne przy nauce pisania, a także wyzwolenie w dzieciach aktywności ruchowej oraz nabycie umiejętności pracy w grupie. Uczestnicy zajęć zostali wyposażeni we wszelkie pomoce do realizacji zajęć, m.in. przybory plastyczne, stroje gimnastyczne, stroje do tańca, lusterka logopedyczne. Dodatkowo w ramach projektu zostały zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne: wyposażenie placu zabaw, basen z piłeczkami, kształtki rehabilitacyjne, materace, pacynki, tańczące szale itp. Każdy uczestnik projektu będzie uczestniczył w wycieczce do Jura Parku w Krasiejowie, gdzie dzieciom zostanie przybliżona historia powstania świata. Chłopcy i dziewczynki obejrzą modele mezozoicznych gadów i płazów, będą również aktywnie uczestniczyć w zajęciach podczas których poznają pojęcia i zagadnienia dotyczące życia dinozaurów i pracy paleontologa. Wycieczka jest zaplanowana na drugi kwartał 2012 r.

Zajęcia odbywają się w miłej atmosferze, a przedszkolaki chętnie w nich uczestniczą i nabywają ważne umiejętności.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML