Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny dzień kobiet w Woskowicach Górnych

Dnia 7 marca br. w świetlicy wiejskiej w Woskowicach Górnych został zorganizowany wspólnie przez KGW Woskowice Górne i Polkowskie Gminny Dzień Kobiet. Na spotkaniu obecne były panie reprezentujące wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, a także: Wójt Gminy – Zenon Kotarski, Przewodniczący Rady Gminy – Jan Nowak, Skarbnik Gminy – Ewelina Moniuszko-Czuczwara, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Alicja Piasecka, Dyrektorzy Szkół, sołtysi i radni. Wójt Gminy – Zenon Kotarski złożył wszystkim paniom serdeczne życzenia z okazji ich święta i wraz z Przewodniczącym Rady – Janem Nowakiem oraz sołtysem wsi – Józefem Kleczyńskim wręczył wszystkim paniom słodki upominek w postaci czekolady.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Bukiet kwiatów z rąk Wójta otrzymała Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet, a jednocześnie szefowa miejscowego Koła – Grażyna Kleczyńska, Anna Nowak - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Polkowskiem oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polkowskiem – Elżbieta Idzi. Tradycyjnie już Panie przygotowały pyszne potrawy i ciasta, a uroczystości uświetnił występ dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Polkowskiem przygotowany przez nauczycielki Mirosławę Mentek, Marię Nowakowską i Lidię Brus. Dziękujemy bardzo Paniom z KGW Woskowice Górne i Polkowskie oraz Paniom z poszczególnych Kół z terenu gminy za przygotowanie uroczystości i pysznego poczęstunku, a także Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polkowskiem – Elżbiecie Idzi za zorganizowanie występu.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML