Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Informacjno-Promocyjne

Brak opisu obrazka

Dnia 23 czerwca br. w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne, które miało na celu podsumowanie zajęć prowadzonych w ramach projektu „Przedszkolaki bez barier - prosto i tanecznym krokiem w świat”. Na spotkanie przybyli: Wójt Gminy – Zenon Kotarski, Skarbnik Gminy - Ewelina Moniuszko-Czuczwara, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Alicja Piasecka, koordynatorki projektu: Marta Morga i Anna Bodzioch, Przewodniczący Rady Gminy - Jan Nowak, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Domaszowice, kierownicy referatów z Urzędu Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, rodzice oraz zaproszeni goście. Wszystkich przybyłych powitała Dyrektor Publicznego Przedszkola w Domaszowicach – pani Wioleta Piłyp, która podsumowała realizowany projekt. Pani Dyrektor podziękowała Wójtowi i Skarbnik Gminy oraz koordynatorom projektu za zaangażowanie w realizację projektu.

Brak opisu obrazka

Następnym punktem programu była część artystyczna w wykonaniu dzieci. Przedszkolaki śpiewały, tańczyły oraz recytowały wiersze. Po części artystycznej wszyscy udali się na plac przedszkolny, gdzie na przybyłych czekał poczęstunek, m.in. kiełbaska z grilla i słodycze, a także wiele dodatkowych atrakcji: dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, malowanie twarzy oraz wiele konkursów z udziałem Kacperka, który potrafił rozbawić zarówno dzieci, jak i rodziców.

PODZIĘKOWANIA                                       

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy oraz dzieci z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, a także organizację festynu, szczególne podziękowania składają: Wójtowi Gminy – Zenonowi Kotarskiemu, Skarbnik Gminy - Ewelinie Moniuszko-Czuczwara, Annie Bodzioch, Marcie Morga, Januszowi Tryk, Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego - Bożenie Hendrysiak, uczniom ZGS: Piotrowi Malinie i Kacprowi Wyspiańskiemu za obsługę nagłośnienia, Tomaszowi Staszczyszyn za wykonywanie usług fotograficznych, Grzegorzowi Swędrak za pomoc w mocowaniu banera i tablic w namiocie z osiągnięciami dzieci, rodzicom za pomoc w pieczeniu ciast i dekorowaniu placu przedszkolnego, a przede wszystkim paniom: Agacie Grodzkiej, Katarzynie Dąbrowskiej i Anecie Bugajskiej.

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML