Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Polkowskiem

Brak opisu obrazka

Dnia 14 listopada 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do użytku świetlicy wiejskiej w Polkowskiem. Na uroczystość przybyli Zenon Kotarski – Wójt Gminy Domaszowice, Andrzej Spór  – Wicestarosta Namysłowski, Andrzej Gosławski  – Sekretarz Powiatu, Andrzej Szrom – radny powiatowy, Barbara Zając – Wójt Gminy Pokój, Jan Nowak –  Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice, radni Gminy Domaszowice, Alicja Piasecka – Sekretarz Gminy, Ewelina Moniuszko-Czuczwara – Skarbnik Gminy, Zdzisław Wesoły – były Sekretarz Gminy, Bożena Białkowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach, Bożena Hendrysiak – dyrektor Zespołu Gimnajalno-Szkolnego w Domaszowicach, Albina Kotarska – wicedyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach, Elżbieta Idzi – dyrektor Szkoły Podstawowej w Polkowskiem, Wioleta Piłyp – dyrektor Publicznego Przedszkola w Domaszowicach, ks. Marian Wolski – proboszcz parafii Woskowice Małe, Bolesław Nowak – Wiceprezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Ferma-Pol Sp. z o.o. w Zalesiu, Krzysztof Brzózka – wykonawca inwestycji, Mirosław Bilski – inspektor nadzoru, Stanisław Wieczorek – Prezes Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Koła Gminnego w Domaszowicach, Jerzy Szubert – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Domaszowicach,  sołtysi z terenu gminy Domaszowice, pracownicy Urzędu Gminy  oraz mieszkańcy sołectwa.

Brak opisu obrazka

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Domaszowice – Zenon Kotarski, Przewodniczący Rady Gminy – Jan Nowak, wykonawca inwestycji – Krzysztof Brzózka oraz  sołtys wsi Polkowskie – Mirosław Kołbuc. Następnie Wójt Gminy – Zenon Kotarski uroczyście przekazał  klucze do świetlicy wiejskiej sołtysowi wsi – Mirosławowi Kołbucowi życząc, aby ta wyremontowana świetlica służyła zaspokojeniu potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi Polkowskie, które wpłyną na poprawę jakości ich życia. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie świetlicy, którego dokonał ks. Marian Wolski.

Brak opisu obrazka

Po powitaniu gości, głos zabrał Wójt Gminy – Zenon Kotarski oraz Wicestarosta Namysłowski – Andrzej Spór. Następnie zostały wręczone podziękowania dla osób, które zaangażowały się w realizację projektu. Podziękowania wręczył Wójt Gminy – Zenon Kotarski. W imieniu wszystkich mieszkańców sołectwa Polkowskie podziękowanie za wykonaną inwestycję dla Wójta Gminy – Zenona Kotarskiego złożył  Jan Nowak – Przewodniczący Rady Gminy, jednocześnie mieszkaniec wsi Polkowskie. Po części oficjalnej  zebrani obejrzeli część artystyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Polkowskiem. Występ przygotowały Lidia Brus i  Mirosłwa Mentek. Po części artystycznej wzniesiono toast lampką szampana, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Polkowskiem zaprosiły wszystkich gości na przygotowany obiad i  poczęstunek.

Przypomnijmy, że  zadanie pn. “Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskiem”   realizowane było w latach 2010-2012 w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość zadania ogółem wyniosła 610.024,11 zł. w tym dofinansowanie 374.219,00 zł. Zakres wykonanych prac obejmował generalny remont świetlicy, jej przebudowę i rozbudowę a także zakup wyposażenia do sali, kuchni i sanitariatów. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DELTA”  Krzysztof Brzózka i Damian Brzózka z Kluczborka.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML