Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wigilia dla Samotnych

Brak opisu obrazka

Dnia 20 grudnia 2012 r. w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach odbyło się Spotkanie Wigilijne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach. Na uroczystość przybyło kilkadziesiąt starszych i samotnych osób z terenu gminy Domaszowice, a także Wójt Gminy – Zenon Kotarski, Przewodniczący Rady Gminy – Jan Nowak, Sekretarz Gminy – Alicja Piasecka, Skarbnik Gminy – Ewelina Moniuszko-Czuczwara,  ksiądz Tadeusz Strugała – Proboszcz Parafii Włochy, ksiądz Piotr Bałtarowicz – Proboszcz Parafii Siemysłów. Spotkanie rozpoczęło się Jasełkami wykonanymi przez  dzieci i młodzież z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego z Domaszowic. Po skończonych występach nastąpiła modlitwa oraz przemówienie Wójta Gminy. Następnie wszyscy dzielili się opłatkiem. Wszyscy przybyli na uroczystość mogli delektować się tradycyjnymi potrawami wigilijnymi: zupą grzybową, pierogami z kapustą i z grzybami, rybą, kapustą z fasolą, Było także swojskie ciasto, owoce oraz kompot z suszonych owoców. Uroczyste spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem wraz z zespołem ludowym „Tęcza” ze Strzelec. Na zakończenie każdy podopieczny Ośrodka otrzymał paczkę świąteczną. Organizatorzy Wigilii- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Bożena Białkowska wraz z pracownikami składają serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy – Zenonowi Kotarskiemu, Dyrekcji, nauczycielom i pozostałym pracownikom Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach, Szkoły Podstawowej w Polkowskiem, Publicznego Przedszkola w Domaszowicach za pomoc w przygotowaniu spotkania. Szczególne podziękowania kierują do zespołu ludowego „Tęcza” na czele z kierownikiem Markiem Matysikiem oraz dzieci i młodzieży z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach za przygotowaną część artystyczną.Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML