Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gręboszów

Najstarsza zachowana wiadomość o wsi pochodzi z roku 1300. Gręboszów należał wówczas do biskupstwa wrocławskiego pod nazwą Grambossow. W 1353 wieś wymieniona była w księdze wyposażenia biskupstwa wrocławskiego jako Gramschow i obowiązana była do służb na rzecz grodu w Namysłowie. Około 1530 roku protestanci zajęli istniejący we wsi kościół, który prawdopodobnie powstał przed 1517 rokiem. W 1650 roku po wojnie trzydziestoletniej wieś kupiła rodzina Prittwitz-Gaffron, a dzierżawcą jej był Hipolit Hoffmann. W 1653 roku kościół przejęli przy udziale cesarskiej komisji rewindykacyjnej z powrotem katolicy. Pierwszym proboszczem został ks. Jan Petricius. Jeden z dzwonów świątyni pochodził z roku 1613 fundacji A. Kottulińskiej odlany przez J. Goetza we Wrocławiu. Drugi został odlany w roku 1730 dla wsi Strzelce przez ludwisarzy S. i S. Goetzów. W roku 1741 Prusy zajęły siłą Śląsk, a Gręboszów znalazł się pod ich panowaniem. W roku 1795 wieś z pałacem zbudowanym w 1782 roku przez Jana M. Prittwitz-Gaffron, należała do Prittwitza v. Henkel. W roku 1804 dobudowano zachodnie skrzydło pałacu. We wsi znajdował się szpital, mieszkało 6 służebnych chłopów, 5 wolnych ogrodników, 18 zagrodników, pracował młyn-wiatrak, był 1 kowal, szkoła ewangelicka, gorzelnia, karczma, dwa folwarki, łącznie 46 dymów i 304 mieszkańców.

Brak opisu obrazka

Wieś wyposażona była w sikawkę strażacką. Był również las dworski. W roku 1844 Gręboszów należał do grafiny v. Donnermark. We wsi znajdowało się wówczas 50 domów, folwark, 513 mieszkańców (w tym 121 katolików), kościół katolicki i szkoła ewangelicka. Pracował dalej młyn-wiatrak, czynna była cegielnia. W roku 1828 majątek został sprzedany. W latach 1897-99 wybudowano murowany kościół p.w. św. Katarzyny według projektu architektów Bofally i Milarda z Londynu. Stary obiekt używano jako cmentarny, a od 1939 roku był w ruinie. Majątek Gręboszów obejmował wówczas 1725 ha. W roku 1939 mieszkało we wsi 398 katolików i 239 protestantów. Do szkoły uczęszczało 144 dzieci. Do Gręboszowa należał przysiółek Smolarka (Pechhütte). Dnia 20 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła wieś.

Na podstawie "Monografii Gminy Domaszowice" wg R. Majchera

 

 

Wersja XML