Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dziedzice

Zabytki w Dziedzicach:

1)      Grób Jana Skali na cmentarzu parafialnym

2)      Cmentarz parafialny, pocz. XX w.

3)      Kapliczka przydrożna, koło cmentarza parafialnego, pocz. XX w.

Brak opisu obrazka

Kapliczka przydrożna, koło cmentarza parafialnego, pocz. XX w.

 

Figurka z kapliczki przydrożnej, koło cmentarza parafialnego, pocz. XX w.

 

Brak opisu obrazka

Grób Jana Skali na cmentarzu parafialnym

Wersja XML