Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gręboszów

Zabytki w Gręboszowie:

1)      Kościół filialny p.w. św. Katarzyny 1897-99 r.

2)      Cmentarz parafialny przy kościele filialnym, koniec XVIII w.

3)      Mogiły ofiar II wojny światowej

4)      Spichlerz pałacowy, 1 poł. XIX w.

5)      Brama wjazdowa pałacowa, XIX w.

6)      Park pałacowy, XVIII w.

7)      Kordegarda z bramą wjazdową, 2 poł. XIX w.,

8)      Gorzelnia, 1 poł. XIX w.,

9)      Spichlerz w zespole folwarcznym, ok. 1840 r.

10)  Stacja kolejowa PKP, pocz. XX w.

11)  Nagrobek Maurycego Priftitz-Gaffron, 1789 r.

12)  Nagrobek Gustawa Henckel von Donnersmarck, 1813 r.

Brak opisu obrazka

Kościół filialny p.w. św. Katarzyny 1897-99 r.

 

Brak opisu obrazka

Kordegarda z bramą wjazdową, 2 poł. XIX w.

 

Brak opisu obrazka

Kordegarda z bramą wjazdową, 2 poł. XIX w.

 

Brak opisu obrazka

Spichlerz pałacowy, 1 poł. XIX w.

 

Brak opisu obrazka

Cmentarz parafialny przy kościele filialnym, koniec XVIII w.

 

Brak opisu obrazka

Nagrobek Gustawa Adolfa Hanckler v. Donnersmarck, żeliwny, 1813 r.

 

Brak opisu obrazka

Nagrobek o formach rzeźbiarskich rodziny Henckel von Donnersmarck

Wersja XML