Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Polkowskie

Zabytki w Polkowskiem:

1)      Dzwonnica, XIX/XX w.

2)      Park pocmentarny, XIX w.

Brak opisu obrazka

Dzwonnica, XIX/XX w.

 

Brak opisu obrazka

Park pocmentarny, XIX w.

 

Brak opisu obrazka

Park pocmentarny, XIX w.

 

Brak opisu obrazka

Park pocmentarny, XIX w.

 

Brak opisu obrazka

Park pocmentarny, XIX w.

 

Wersja XML