Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strzelce

Zabytki w Strzelcach:

1)      Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP i św. Marcina, XIV-XVII w.

2)      Park dworski, koniec XIX w.

3)      Pałac, pocz. XIX w.

4)      Zespół 5 kapliczek słupowych

5)      Wiejskie Centum Kultury (dawniej gospoda)

6)      Cmentarz parafialny, pocz. XX w.

7)      Epitafium Adama von Prittwitz-Gaffron, kamień rzeźbiony, piaskowiec, płaskorzeźba z XVI w.

Brak opisu obrazka

Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP i św. Marcina, XIV-XVII w.

 

Brak opisu obrazka

Ołtarz w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP i św. Marcina

 

Brak opisu obrazka

Epitafium Adama von Prittwitz-Gaffron, kamień rzeźbiony, piaskowiec, płaskorzeźba z XVI w.

 

Brak opisu obrazka

Pałac, pocz. XIX w.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Zespół kapliczek słupowych

 

Wersja XML