Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Biesiada Rycerska w Siemysłowie

Brak opisu obrazka

W dniach 24 – 25 sierpnia w Siemysłowie w parku wiejskim odbyła się II Biesiada Rycerska, której głównym organizatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Siemysłów. Uroczystość została otwarta i jako pierwszy przemawiał Wójt Gminy Domaszowice – Zenon Kotarski, który przywitał wszystkich zgromadzonych, dziękując jednocześnie członkom Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Siemysłów za organizację uroczystości i całokształt działalności, w tym uporządkowanie i zagospodarowanie parku wiejskiego. Następnie Prezes OSP Siemysłów – Zbigniew Feduch wręczył podziękowanie za wsparcie finansowe na rzecz OSP Siemysłów przybyłemu na imprezę przedstawicielowi firmy Solano Polska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu – Panu Andrzejowi Latusek.

Brak opisu obrazka

Drużyna Wojów Ślężańskich KRUK odtworzyła dawny obóz rycerski, na tyle dokładnie, na ile było to możliwe. W trakcie trwania uroczystości zaprezentowali charakterystyczne stroje. Następnie odbył się pokaz walk rycerskich, także na koniu. Przez cały czas trwania festynu można było spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku, dzieci mogły pojeździć konno. Największą atrakcją dla najmłodszych uczestników biesiady było poszukiwanie skarbów ukrytych w wielkiej pryzmie piasku. Poza tym działała loteria fantowa, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie jeśli chodzi o losy niespodzianki. Nikt też nie może narzekać, że był głodny – do dyspozycji uczestników były kiełbaski, frytki, kukurydza, słodkości a także piwo i miód pitny.


Brak opisu obrazka

Dziękujemy za przybycie na II Biesiadę Rycerską Wójtowi Gminy – Zenonowi Kotarskiemu, Sekretarz Gminy – Alicji Piaseckiej, Przewodniczącemu Rady Gminy – Janowi Nowakowi, Prezesowi P.P.H. „Ferma – Pol” w Zalesiu – Krzysztofowi Gołębiowskiemu, przedstawicielowi firmy Solano Polska Sp. z o. o. – Andrzejowi Latusek, Pani Renacie Jażdż – Zaleskiej oraz wszystkim uczestnikom.

Ze swojej strony pragnę podziękować również wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznej Biesiady.

 

Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz

Rozwoju Wsi Siemysłów

Franciszek Bartczyszyn

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML