Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Polkowskiem

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014

Brak opisu obrazka

Rozpoczęcie roku szkolnego zainaugurowała msza święta odprawiona w intencji uczniów, pracowników i rodziców, w czasie, której ksiądz proboszcz dokonał poświęcenia tornistrów przyszłych  uczniów klasy pierwszej. Po mszy św. głos zabrała pani dyrektor Elżbieta Idzi, która oficjalnie przywitała wszystkich zebranych: uczniów, rodziców, nauczycieli i panią sekretarz gminy Alicję Piasecką. Pani dyrektor przedstawiła również informacje na temat organizacji roku szkolnego. Bardzo miłe i ciepłe słowa skierowała do przyszłych pierwszoklasistów, którzy przybyli na uroczystość pięknie ubrani, z granatowymi biretami na głowach. Podkreślała, że dzieci wchodzą w nowy etap życia, a po ślubowaniu i pasowaniu zostaną włączeni w grono społeczności uczniowskiej. Ślubowanie przeprowadziła wychowawczyni kl. I Maria Nowakowska. Uczniowie z podniesioną prawą ręką w kierunku godła powtarzali tekst ślubowania za wychowawczynią. Ceremonii pasowania dokonała pani dyrektor Elżbieta Idzi, dotykając wielkim ołówkiem każdego z uczniów i mówiąc słowa „pasuję cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Polkowskiem”. Następnie każdy pierwszak otrzymał dyplom pasowania, który wręczyła wychowawczyni. Od rodziców dzieci otrzymały „rożki  obfitości” wypełnione słodyczami. Po ceremonii ślubowania i pasowania zabrała głos pani sekretarz gminy Alicja Piasecka - życzyła uczniom sukcesów w nauce i zachowaniu, a nauczycielom wytrwałości i cierpliwości. Na koniec pierwszoklasiści zrobili pamiątkowe zdjęcie. Po części oficjalnej, uczniowie i rodzice spotkali się z wychowawcami  na pierwszej lekcji wychowawczej, na której omówiono zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz przypomniano rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Brak opisu obrazka

Wersja XML