Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejsce wypoczynku w Domaszowicach już oddane do użytku

Dnia 25 listopada br. odbył się uroczysty odbiór zadania pn. „Utworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów w centrum wsi Domaszowice” realizowanego przez Gminę Domaszowice w ramach Osi 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Brak opisu obrazka

Miejsce wypoczynku przed realizacją zadania

 

Brak opisu obrazka

Miejsce wypoczynku przed realizacją zadania

W ramach zadania położono kostkę brukową na części urządzanego miejsca wypoczynku (parking naprzeciwko gospody w Domaszowicach), zakupiono ponadto urządzenia: altanę ławami i siedziskami, ławki, drewnianą studnię, kwietniki na rośliny, kosze na śmieci. Postawiono także tablice informacyjną z mapą gminy. Część terenu obsadzono krzewami, m.in. jałowcem, tawułą, sosną, żywotnikiem. Wartość zadania wyniosła ogółem ok. 40.000 zł, w tym dofinansowanie unijne 23.758,66 zł. Zadanie ma służyć mieszkańcom i turystom odwiedzającym gminę Domaszowice. Wykonawcą zadania była firma P.P.U.H DOMEL s.c. Robert Pawłowski, Zenon Pawłowski z Domaradza (wykonawca kostki brukowej), Zakład Stolarski Andrzej Ostafijczuk z Wielołęki (wykonawca urządzeń drewnianych) oraz Agencja Reklamowa Monika Markowska z Namysłowa (wykonawca tablicy informacyjnej z mapą gminy).

 

Brak opisu obrazka

Miejsce wypoczynku po zrealizowaniu zadania

 

Brak opisu obrazka

Miejsce wypoczynku po zrealizowaniu zadania

 

Brak opisu obrazka

Miejsce wypoczynku po zrealizowaniu zadania

Zadanie pn. „Utworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów w centrum wsi Domaszowice” jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Umowa przyznania pomocy nr 00199-6930-UM0840207/10 z dnia 10.08.2011 r.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML