Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPOTKANIE WIGILIJNE

Brak opisu obrazka

Dnia 20 grudnia 2013 r. w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach odbyło się spotkanie Wigilijne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach. Na uroczystość przybyły starsze i samotne osoby z terenu gminy Domaszowice, Wójt Gminy – Zenon Kotarski, Sekretarz Gminy – Alicja Piasecka, Skarbnik Gminy – Ewelina Moniuszko-Czuczwara,  ksiądz Tadeusz Strugała – Proboszcz Parafii Włochy, ksiądz Piotr Bałtarowicz – Proboszcz Parafii Siemysłów oraz ksiądz Andrzej Paliszek – Saładyga – proboszcz Parafii Strzelce a także Dyrektorzy Szkół – Pani Albina Kotarska oraz Pani Elżbieta Idzi. Spotkanie rozpoczęło się Jasełkami wykonanymi przez  dzieci i młodzież z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego z Domaszowic. Po skończonych występach głos zabrał Wójt Gminy – Zenon Kotarski, który złożył wszystkim świąteczne życzenia . Po podzieleniu się opłatkiem wszyscy goście delektowali się tradycyjnymi potrawami wigilijnymi: zupą grzybową, pierogami z kapustą i z grzybami, rybą, kapustą z fasolą. Było także ciasto, owoce oraz kompot z suszonych owoców. Uroczyste spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem wraz z zespołem ludowym „Tęcza” ze Strzelec.

Brak opisu obrazka

Organizatorzy Wigilii - Wójt Gminy Domaszowice oraz Z- ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami składają serdeczne podziękowania Dyrekcji, nauczycielom i pozostałym pracownikom Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach, Szkoły Podstawowej w Polkowskiem, Publicznego Przedszkola w Domaszowicach za pomoc w przygotowaniu spotkania. Szczególne podziękowania kierują do zespołu ludowego „Tęcza” oraz dzieci i młodzieży z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach za przygotowaną część artystyczną.

                                                                            Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                w Domaszowicach – Bożena Białkowska

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

Wersja XML