Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o projekcie "Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice"

Brak opisu obrazka

W dalszym ciągu trwa realizacja projektu: „Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Obecnie beneficjenci ostateczni ukończyli kursy: wózka widłowego (2 osoby), prawa jazdy kat. C (6 osób), prawa jazdy kat. B (7 osób), opiekunki środowiskowej (4 osoby), magazyniera (1 osoba), bukieciarstwa (3 osoby), zagospodarowania terenów zielonych (4 osoby) oraz kursu uprawniającego do obsługi ładowarko-koparki (3 osoby). Kurs podstawy kosmetyki pielęgnacyjnej oraz kurs wizażu i makijażu profesjonalnego, w którym uczestniczy 6 osób, jest w trakcie realizacji.

W roku 2011 utworzone zostało również Centrum Doradztwa Społecznego, dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy Domaszowice.

Bezpłatnie świadczą w nim usługi:

- poniedziałek: asystent rodziny i policjant godz.15.45 – 16.45

- czwartek: psycholog            godz. 8.00 – 11.00

Ponadto po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach istnieje możliwość konsultacji z doradcą zawodowym (6 godz. w miesiącu). Miejsce: Budynek Urzędu Gminy Domaszowice (sala ślubów).

Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z doradztwa.

Wersja XML